Globaal Medisch Dossier (GMD)


In het elektronisch Globaal Medisch Dossier worden al uw medische gegevens op één plaats verzameld en bijgehouden. Alle artsen in onze praktijk hebben via uw GMD een perfecte kijk op uw gezondheidstoestand en kunnen beter beoordelen welke onderzoeken en medicatie nodig of overbodig zijn. Bovendien is een vlottere communicatie en samenwerking met andere hulpverleners mogelijk. Als huisartsen is het onze taak om jouw GMD up to date te houden zodat we jou een optimale zorg kunnen bieden.


Het GMD kan bij elke raadpleging of huisbezoek aangevraagd worden en kan jaarlijks verlengd worden. 


Financieel voordeel van een GMD: voor een raadpleging betaalt u als GMD-houder 30% minder remgeld. Indien u minstens 75 jaar en/of chronisch ziek bent, geldt dit voordeel ook voor een huisbezoek.