Alles met betrekking tot resultaten, CTPC codes en afspraken testcentra:


www.mijncoronatest.be

! Uitzondering Voor risicocontacten die onder hetzelfde dak wonen als de index patiënt en zich niet kunnen isoleren van de indexpatiënt (bv. omdat het een jong kind betreft) start de periode van quarantaine vanaf het begin van symptomen van de indexpatiënt. Er moet minstens één zelftest uitgevoerd worden, op dag 10. De periode van verhoogde voorzichtigheid loopt dan ook tot dag 20 (m.n. 10 dagen na het laatste potentieel besmettelijke contact).

 Extra voorzichtig gedurende 3 dagen wil zeggen:

  • Steeds een mondmasker dragen in binnenruimtes buiten de eigen woning. Het masker moet over mond en neus gedragen worden en nauw aansluiten aan het gelaat. FFP2-maskers hebben sluiten nauwer aan dan chirurgische of stoffen maskers. 
  • Steeds afstand houden van anderen en in het bijzonder van personen met een verhoogd risico op ernstige ziekte. 
  • Deelname aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (bv. restaurantbezoek) kan niet. 
  • Bij het ontwikkelen van symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, moet zo snel mogelijk een PCR test worden afgenomen.
  • Bij uitbraken in collectiviteiten kunnen de regionale gezondheidsinspecties beslissen om testen of  quarantaine voor gevaccineerde personen uitzonderlijk toch te behouden indien de omstandigheden dat vereisen (bv. omwille van een grote en snel uitbreidende cluster). www.mijngezondheid.be