Nieuws

Griepvaccinatie 2022-2023

Praktisch

- Vaccinatiemomenten: 
Do 20 oktober tussen 10u en 12u
Do 3 november tussen 14u en 16u
Do 24 november tussen 10u en 12u

EXTRA VACCINATIEDAG op 1 december tussen 10.30u en 12u
Past 1 van deze data niet dan kan u nog steeds een gewone consultatie inplannen, ideaal tussen half oktober en half december.

- Afspraken kunnen telefonisch of online gemaakt worden (1 afspraak per patiënt)

- Vergeet uw vaccin niet mee te brengen op de afspraak

- Tijdens het vaccinatiemoment kunnen geen andere medische problemen behandeld worden en worden er geen voorschriften of attesten meegegeven. 

- 3de betalersregeling wordt toegepast

- Na vaccinatie wacht u best nog 10 min. in de wachtzaal


Voor wie is griepvaccinatie aanbevolen? 

Het griepvaccin wordt volgens de Hoge Gezondheidsraad (HGR) aanbevolen voor volgende risicogroepen:

  • alle personen vanaf 65 jaar;
  • alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening van de longen (inclusief ernstige astma), het hart (uitgezonderd hoge bloeddruk), de lever of de nieren, een metabole aandoening (inclusief diabetes), een neuromusculaire aandoening of een immuniteitsstoornis;
  • alle personen met een BMI boven de 35;
  • personen die in een instelling verblijven;
  • alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap;
  • en kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan.

Ook mensen die met zulke kwetsbare personen samenwonen of een kind jonger dan 6 maanden in huis hebben, laten zich best vaccineren (cocoonvaccinatiestrategie).

Daarnaast beveelt de Hoge Gezondheidsraad aan om alle personen die werken in de gezondheidssector, binnen én buiten zorginstellingen, te vaccineren tegen seizoensgriep.

Voor personen tussen 50 en 65 jaar raadt de HGR aan om geval per geval met de huisarts te bekijken of vaccinatie opportuun is. Naast het verhoogde risico op complicaties door hun leeftijd, spelen namelijk in deze leeftijdsgroep bij 1 op 3 personen ook bepaalde leefgewoontes een bijkomende rol. Denk daarbij vooral aan roken, overmatig alcoholgebruik of een ongezond voedingspatroon. Wat de rest van de bevolking betreft, is een systematische vaccinatie niet aanbevolen, al kan het uiteraard ook geen kwaad.


Oktober 2022

Vanaf 3 oktober start dr. Swann Crabbé als huisarts-in-opleiding op de praktijk.


Covid maatregels

- Het dragen van een mondmasker is zowel op de praktijk als tijdens huisbezoeken nog steeds verplicht

- Vermeld bij het maken van een afspraak steeds de reden van uw komst.

- Via onderstaande link kan u nagaan of u zich moet laten testen en kan u een code en een afspraak voor een test in 1 van de testcentra aanmaken. 


www.mijncoronatest.be www.medina.be


Visie


Een huisarts behandelt patiënten van alle leeftijden, van baby tot oudere. Een huisarts is als het ware een echte ‘familie-arts’. Hierdoor kan de huisarts zijn patiënten op een brede manier bekijken: zowel medische, maar ook andere factoren worden in rekening gebracht (familiale situatie, werksituatie, persoonlijke beleving). Op deze manier trachten we u een persoonlijke en wetenschappelijke onderbouwde zorg te bieden.

In de moderne geneeskunde is multidisciplinaire zorg geen hol begrip meer. Samen met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) wordt er getracht door via een nauwe samenwerking tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisartsen hebben we hierin een coördinerende rol.

Huisarts in opleiding


HAiO staat voor : HuisArts in Opleiding

De praktijk is een door de Vlaamse Universiteiten erkende opleidingspraktijk, waar geneeskundestudenten stage kunnen lopen, en HAiO’s hun opleiding kunnen volgen.

Een HAiO is een afgestudeerde arts die na 6 jaar opleiding een aanvullende universitaire beroepsopleiding volgt in een huisartsenpraktijk. Deze opleiding duurt in totaal 3 jaar en is verplicht om als huisarts erkend te worden.

De HAiO is een volwaardig lid van het huisartsenteam en doet zelfstandig consultaties en huisbezoeken. Indien nodig kan de HAiO de vaste arts om advies vragen.

Een HAIO werkt aan dezelfde honoraria en terugbetalingstarieven als uw huisarts.